Bygdegården Munkfors Ordenshus

Uppfördes 1906 av nykterhetslogen Salomon, som använde huset i nära 70 år som mötesplats för olika aktiviteter. Utöver traditionellt nykterhetsarbete också för film, teater, dans, föreläsningar, gudstjänster m.m.

Efter att nykterhetslogen lade ner sin verksamhet var detta vackra kulturhus rivningshotat. Några eldsjälar i Föreningen Fridolf Rhudinmuseets vänner lyckades med stöd av Värmlands museum och Länsstyrelse stoppa rivningen och driver nu själva huset som bygdegård. Efter omfattande renovering  har huset kunnat användas för konserter, visaftnar och övningslokal för musikgrupper. Mycket renoveringsarbete återstår men föreningen kämpar vidare för att till fullo skapa en fungerande bygdegård och träffpunkt för alla åldrar. Hjärtligt välkomna till ALLA !. Se annonser om kommande program i Veckobladet ”Föreningsnytt” m.fl.

När det gäller arrangemang har vi legat lågt under den rådande pandemin vi siktar på att arrangera några utomhusaktiviteter inom den närmaste tiden.