Bygdegården Munkfors Ordenshus

Uppfördes 1906 av nykterhetslogen Salomon, som använde huset i nära 70 år som mötesplats för olika aktiviteter. Utöver traditionellt nykterhetsarbete också för film, teater, dans, föreläsningar, gudstjänster m.m.

Efter att nykterhetslogen lade ner sin verksamhet ämnade kommunen riva detta vackra kulturhus. Några eldsjälar i Föreningen Fridolf Rhudinmuseets vänner lyckades med stöd av Värmlands museum och Länsstyrelse stoppa rivningen och driver nu själva huset som bygdegård. Efter omfattande renovering så har huset kunnat användas för konserter, visaftnar och övningslokal för musikgrupper. Bland andra Team Book, som gick till final i TV 4s Körslaget 2013. Mycket renoveringsarbete återstår men föreningen kämpar vidare för att till fullo skapa en fungerande bygdegård och träffpunkt för alla åldrar. Hjärtligt välkomna till ALLA !. Se annonser om kommande program i Veckobladet ”Föreningsnytt” m.fl.

Vi håller för närvarande på att renovera  f.d. vaktmästarbostaden. Kök och serveringsdel, där vi lagt in nytt golv, monterat bänkar och skåp m.m. I vårt arbete efterlyser vi ideella krafter som vill snickra, måla och delta i gemenskapen. Inga förkunskaper krävs. Endast ett SUNT FÖRNUFT!. Anmäl Dig på tel. 070 5834358.

Under våren 2018 kommer vi att anordna kulrurcaféer, med sång , musik, föreläsningar m.m. Välkomna!