Fridolf Rhudin priset

Fridolf Rhudin priset

2020 – års Fridolf Rhudinpris kommer inte att delas ut. På grund av rådande omständigheter flyttar vi fram denna festlighet till 2021. Tills dess håller vi pristagaren hemlig.

Tidigare pristagare har varit Hasse Alfredsson, Anders Eriksson, Martin Ljung, Maria Lundkvist, Gösta Ekman, Claes Eriksson, Birgitta Andersson, Povel Ramel, Bosse Parnevik, Tomas von Brömssen, Lasse Åberg, Anne Charlotte Harvey, Björn Gustafson, Mia Skäringer, Manne af Klintberg, Owe Thörnqvist, Peter Carlsson, Sven – Erik Magnusson / Ingvar Karlsson, Inger Nilsson, Sven Melander och Carl-Einar Häckner.