Fridolf Rhudin museets vänner

Föreningen bildades år 2000 med syfte att verka som stöd för museet och att ta tillvara kulturmiljöer och byggnader med anknytning till verksamheten.

Styrelsen består av Ordförande Lennart Lefverström, sekreterare Ann Britt Säfström, kassör Owe Carlsson, Ledamöter Lillemor Hallberg (vice ordf.) och Jan Eric Palm. Suppleant  Susann Kollberg.

Årsavgift är 100:- per person eller 150:- för hel familj. Inbetalning sker på föreningens plusgirokonto 4063197-0. Glöm inte skriva avsändare vid inbetalning!

Gåvor mottages tacksamt som hjälp till museets driftkostnader: Fjärrvärme,el, vatten-sophämtning, försäkring, snöröjning m.m. Museet drivs helt ideellt med entréintäkter som enda inkomstkälla.

Föreningen står bakom renoveringen av Munkfors Ordenshus, Fridolf Rhudins och Olle i Skratthults hemmaarena. Dessutom som huvudman för Svenska Bondkomikfestivalens dagsprogram och Fridolf Rhudinpriset. ( 2020 års Bondkomikfest och Fridolf Rhudinpris är inställt.)

Föreningen tar emot och ombesörjer kondoleanser vid begravningar. Tel 070 5834358. Även födelsedagshyllningar, så istället för blommor och andra presenter skänk en slant till föreningen!

Vi söker frivilliga som vill hjälpa till med diverse sysslor vid Museet, Ordenshuset och inte minst under Bondkomikfestivalen. Anmäl Dig på tel 070 5834358.

Föreningen jobbar nu på att få ett nytt tak på Ordenshuset. Om allt går i lås är detta klart 1 oktober 2020.