Fridolf Rhudin museets vänner

Föreningen bildades år 2000 med syfte att verka som stöd för museet och att ta tillvara kulturmiljöer och byggnader med anknytning till verksamheten.

Styrelsen består av Ordförande Lillemor Hallberg, sekreterare Ann Britt Säfström, kassör Owe Carlsson, Ledamöter  Jan Eric Palm och  Susann Kollberg.

Årsavgift är 100:- per person eller 150:- för hel familj. Inbetalning sker på föreningens plusgirokonto 4063197-0. Glöm inte skriva avsändare vid inbetalning!

Föreningen står bakom renoveringen av Munkfors Ordenshus, Fridolf Rhudins och Olle i Skratthults hemmaarena. Dessutom som huvudman för Svenska Bondkomikfestivalens dagsprogram och Fridolf Rhudinpriset.

Föreningen tar emot och ombesörjer kondoleanser vid begravningar. Tel 070 5834358. Även födelsedagshyllningar, så istället för blommor och andra presenter skänk en slant till föreningen!

Vi söker frivilliga som vill hjälpa till med diverse sysslor vid Museet, Ordenshuset och inte minst under Bondkomikfestivalen. Anmäl Dig på tel 070 5834358